Názov knižniceRok implementácieKonverzia z KISForma obstaraniaOPAC
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity2001Nový systémKúpaLinka
Mestská knižnica v Bratislave2002ISISKúpaLinka
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity2002ISISKúpaLinka
Knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity2002SMARTLIB KúpaLinka
Akademická knižnica VŠMU2004ISISKúpaLinka
Knižnica Bratislava Nové Mesto2005SMARTLIBKúpaLinka
Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda2005Rapid LibraryOutsourcingLinka
Podniková knižnica Slovenskej správy ciest2005Nový systémKúpaLinka
Národní lékařská knihovna Praha (Projekt MEDVIK)2005ALEPHKúpaLinka
Knižnica VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety2006Nový systémOutsourcingLinka
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave2006Rapid LibraryOutsourcingLinka
Mestské kultúrne centrum Hlohovec – Knižnica2006Rapid LibraryOutsourcingLinka
Státní ústav pro kontrolu léčiv (Projekt MEDVIK)2006ALEPHKúpa
Institut klinické a experimentální medicíny (Projekt MEDVIK)2006Rapid LibraryKúpa
Ústav hematologie a krevní transfuze (Projekt MEDVIK)2006Rapid LibraryKúpa
Oddelení vědeckých informací MZ ČR (Projekt MEDVIK)2006ALEPHKúpa
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem (Projekt MEDVIK)2006Rapid LibraryKúpa
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre2007Libris, Biblis, LibsysOutsourcingLinka
Mestská knižnica Skalica2007LibrisOutsourcingLinka
Knižnica Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici2007Nový systémOutsourcing
Knižnica Sereď2007Nový systémOutsourcingLinka
UK Katolíckej univerzity v Ružomberku (iba modul EPČ)2008Nový systémOutscourcingLinka
Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho Komárno2008Lokálny systémKúpaLinka
Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre2008Rapid LibraryOutsourcingLinka
Tekovská knižnica v Leviciach2008Libris, VirtuaOutsourcingLinka
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch2008Libris, VirtuaOutsourcingLinka
Knižnica J. Szinnyehiho Komárno2008LibrisOutsourcingLinka
Knižnica Vysokej školy manažmentu – City University2008Lokálny systémOutscourcingLinka
Knižnica Archeologického ústavu SAV v Nitre2008ISISOutsourcingLinka
Školská knižnica Gymnázium Nová Baňa2008Nový systémOutsourcingLinka
Knižnica Paneurópskej vysokej školy2009Lokálny systémKúpaLinka
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach2009ALEPHKúpaLinka
Knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach2010MS ExcellKúpaLinka
Centrum vedecko-technických informácií SR2010DaimonKúpaLinka
Knižnica Národnej diaľničnej spoločnosti2010Nový systémOutsourcing
Knižnica Vysokej školy Danubius2010Nový systémOutsourcingLinka
Knižnica Regionálneho úradu ver. zdravotníctva v Banskej Bystrici2012Rapid LibraryOutsourcing Linka
Knižnica Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy2013ClaviusOutsourcingLinka
Akademická knižnica Dubnického technologického inštitútu2013ClaviusOutsourcingLinka
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha2013Nový systémOutsourcingLinka
Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava2013ClaviusOutsourcingLinka
Mestská knižnica V. Roya Púchov2017ClaviusOutsourcingLinka
Knižnica Kňažského seminára sv. Gorazda2018ProflibOutsourcingLinka
Knižnica Prezídia policajného zboru2018ClaviusKúpa
Obecná knižnica Močenok2018Nový systémOutsourcingLinka
Mestská knižnica Štúrovo2018Lokálny systémOutsourcingLinka
Mestská knižnica Jána Johanidesa Šaľa2018ProflibOutsourcingLinka
Knižnica Pamiatkového úradu SR2018AccessOutsourcing
Miestna knižnica Karlova Ves2019Lokálny systémOutsourcingLinka
Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen2019ClaviusKúpaLinka
Knižnica Jána Kollára Kremnica2019ClaviusKúpaLinka
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica2019ClaviusKúpaLinka
Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota2019ClaviusKúpaLinka
Novohradská knižnica Lučenec2019ClaviusKúpaLinka
Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho2019ClaviusKúpaLinka
Knižnica Gemersko-malohontského múzea Rimavská Sobota2020LibrisOutsourcingLinka
Knižnica Národného onkologického ústavu2020Nový systémOutsourcing
Knižnica Pohronského múzea Nová Baňa2020AccessOutsourcingLinka
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov2020VirtuaKúpaLinka
Vihorlatská knižnica v Humennom2020Virtua Kúpa Linka
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov2020Virtua Kúpa Linka
Podtatranská knižnica Poprad2020Virtua Kúpa Linka
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa2020VirtuaKúpa Linka
Podduklianská knižnica Svidník2020VirtuaKúpaLinka
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou2020VirtuaKúpaLinka
Knižnica Stredoslovenskej galérie Banská Bystrica2020Nový systémOutsourcingLinka
Tribečská knižnica Topoľčany2021VirtuaOutsourcingLinka
Zemplínska knižnica Trebišov2022VirtuaOutsourcingLinka
Mestská knižnica Prievidza2022LibrisOutsourcingLinka
Knižnica Gorazda Zvonického Michalovce2022VirtuaOutsourcingLinka
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave2022VirtuaOutsourcingLinka
Galantská knižnica2022VirtuaOutsourcingLinka
Záhorská knižnica Senica2022VirtuaOutsourcingLinka
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského2022ClaviusOutsourcingLinka
Mestská knižnica Handlová2022LibrisOutsourcingLinka
Mestská knižnica Leopoldov2023ClaviusOutsourcingLinka