Názov knižniceRok implementácieKonverzia z KISForma obstaraniaOPAC
Regionální knihovna Karviná1998SMARTLIBKúpa
Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity2001Nový systémKúpa
Mestská knižnica v Bratislave2002ISISKúpa
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity2002ISISKúpa
Knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity2002SMARTLIB Kúpa
Akademická knižnica VŠMU2004ISISKúpa
Knižnica Bratislava Nové Mesto2005SMARTLIBKúpa
Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda2005Rapid LibraryOutsourcing
Podniková knižnica Slovenskej správy ciest2005Nový systémKúpa
Národní lékařská knihovna Praha (Projekt MEDVIK)2005ALEPHKúpa
Knižnica VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety2006Nový systémOutsourcing
Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave2006Rapid LibraryOutsourcing
Mestské kultúrne centrum Hlohovec – Knižnica2006Rapid LibraryOutsourcing
Státní ústav pro kontrolu léčiv (Projekt MEDVIK)2006ALEPHKúpa
Institut klinické a experimentální medicíny (Projekt MEDVIK)2006Rapid LibraryKúpa
Ústav hematologie a krevní transfuze (Projekt MEDVIK)2006Rapid LibraryKúpa
Oddelení vědeckých informací MZ ČR (Projekt MEDVIK)2006ALEPHKúpa
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem (Projekt MEDVIK)2006Rapid LibraryKúpa
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre2007Libris, Biblis, LibsysOutsourcing
Mestská knižnica Skalica2007LibrisOutsourcing
Knižnica Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici2007Nový systémOutsourcing
Knižnica Sereď2007Nový systémOutsourcing
UK Katolíckej univerzity v Ružomberku (iba modul EPČ)2008Nový systémOutscourcing
Univerzitná knižnica Univerzity J. Selyeho Komárno2008Lokálny systémKúpa
Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre2008Rapid LibraryOutsourcing
Tekovská knižnica v Leviciach2008Libris, VirtuaOutsourcing
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch2008Libris, VirtuaOutsourcing
Knižnica J. Szinnyehiho Komárno2008LibrisOutsourcing
Knižnica Vysokej školy manažmentu – City University2008Lokálny systémOutscourcing
Knižnica Archeologického ústavu SAV v Nitre2008ISISOutsourcing
Školská knižnica Gymnázium Nová Baňa2008Nový systémOutsourcing
Knižnica Paneurópskej vysokej školy2009Lokálny systémKúpa
Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach2009ALEPHKúpa
Knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach2010MS ExcellKúpa
Centrum vedecko-technických informácií SR2010DaimonKúpa
Knižnica Národnej diaľničnej spoločnosti2010Nový systémOutsourcing
Knižnica Vysokej školy Danubius2010Nový systémOutsourcing
Knižnica Regionálneho úradu ver. zdravotníctva v Banskej Bystrici2012Rapid LibraryOutsourcing
Knižnica Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy2013ClaviusOutsourcing
Akademická knižnica Dubnického technologického inštitútu2013ClaviusOutsourcing
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha2013Nový systémOutsourcing
Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava2013ClaviusOutsourcing
Mestská knižnica V. Roya Púchov2017ClaviusOutsourcing
Knižnica Kňažského seminára sv. Gorazda2018ProflibOutsourcing
Knižnica Prezídia policajného zboru2018ClaviusKúpa
Obecná knižnica Močenok2018Nový systémOutsourcing
Mestská knižnica Štúrovo2018Lokálny systémOutsourcing
Mestská knižnica Jána Johanidesa Šaľa2018ProflibOutsourcing
Knižnica Pamiatkového úradu SR2018AccessOutsourcing
Miestna knižnica Karlova Ves2019Lokálny systémOutsourcing
Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen2019ClaviusKúpa
Knižnica Jána Kollára Kremnica2019ClaviusKúpa
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica2019ClaviusKúpa
Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota2019ClaviusKúpa
Novohradská knižnica Lučenec2019ClaviusKúpa
Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho2019ClaviusKúpa
Knižnica Gemersko-malohontského múzea Rimavská Sobota2020LibrisOutsourcing
Knižnica Národného onkologického ústavu2020Nový systémOutsourcing
Knižnica Pohronského múzea Nová Baňa2020AccessOutsourcing
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov2020VirtuaKúpa
Vihorlatská knižnica v Humennom2020Virtua Kúpa
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov2020Virtua Kúpa
Podtatranská knižnica Poprad2020Virtua Kúpa
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa2020VirtuaKúpa
Podduklianská knižnica Svidník2020VirtuaKúpa
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou2020VirtuaKúpa
Knižnica Stredoslovenskej galérie Banská Bystrica2020Nový systémOutsourcing
Tribečská knižnica Topoľčany2021VirtuaOutsourcing
Zemplínska knižnica Trebišov2022VirtuaOutsourcing