V online katalógu knižnično-informačného systému DAWINCI (v OPAC-u) máte k dispozícii dve možnosti vyhľadávania – jednoduché a rozšírené.

Ak ste registrovaným používateľom knižnice, odporúčame vám najprv sa prihlásiť do svojho konta, aby ste mali hneď možnosť objednať si vyhľadané dokumenty.

Jednoduché hľadanie

Jednoduché vyhľadávanie prebieha plnotextovo, to znamená, že systém hľadá výskyt vami zadaného slova, slov alebo frázy v úplných záznamoch dokumentov bez ohľadu na to, v ktorom poli sa dané slovo vyskytuje. Vyhľadáva sa vo všetkých fondoch (databázach), okrem fondu Články / Bibliografia / Evidencia publikačnej činnosti.

V tomto vyhľadávaní teda nemáte možnosť voľby, kde má systém zadané slovo hľadať (napr. len v názve titulu), ani v ktorom fonde má hľadať (napr. len v periodikách). Preto môže byť výsledkom vyhľadávania veľké množstvo relevantných záznamov. V takom prípade je lepšie zvoliť si rozšírené vyhľadávanie.

V jednoduchom vyhľadávaní napíšte do vyhľadávacieho formulára svoj dotaz ako jedno alebo viac slov/termínov, ktoré hľadáte. Môžete ich napísať celé alebo len ich časť s pravostranným rozšírením (začína na…) hviezdičkou (napr. matemat, konštruk).

Môžete zapisovať slová s diakritikou alebo bez nej a používať veľké i malé písmená. Kliknutím na šipku vedľa okienka na zápis dotazu sa otvorí roletové menu na výber spôsobu, ako chcete zapísaný dotaz hľadať:

 • ako frázu – chcete vyhľadať záznamy s presným výskytom zadaného reťazca;
 • ako ľubovoľné slovo – chcete vyhľadať záznamy s výskytom aspoň jedného zo zadaných slov;
 • ako všetky slová – chcete vyhľadať záznamy s výskytom všetkých zadaných slov bez ohľadu na ich poradie (ako pri hľadaní v Googli). V tomto prípade zadávajte plnovýznamové slová dlhšie ako 3 znaky, inak vám systém vypíše „Z výrazu boli odstránené krátke slová, výsledný výraz je prázdny. Prosím upravte hľadaný výraz.“. Pri zápise slova s pravostranným rozšírením treba toto slovo napísať v úvodzovkách (napr. „analyt“ „chem“)
 • ako logický výraz – chcete vyhľadať výrazy spojené logickým operátorom AND (a) (napr. pevnosť AND pružnosť) alebo OR (alebo) (napr. manažment OR management).

Je dôležité, akú formu vyhľadávacieho termínu si zvolíte, lebo výsledky sa môžu veľmi líšiť!

Vyhľadávanie spustíte kliknutím na príkaz Hľadať alebo stlačením klávesu Enter. Zapísaný dotaz z formulára odstránite kliknutím na príkaz Vyčistiť formulár.


Rozšírené vyhľadávanie

V rozšírenom vyhľadávaní si môžete vybrať:

 • Databázu, v ktorej chcete hľadať (Knihy, Periodiká, Záverečné práce a podobne.
 • Podmienky vyhľadávania (viacero kritérií), podľa ktorých chcete vyhľadávať (vyberáte ich z roletového menu, ktoré si otvoríte kliknutím na šípku pri okienku na zápis dotazu) –
  • Všetky polia
  • Autor,
  • Kľúčové slovo,
  • Názov,
  • MDT,
  • Vydavateľstvo,
  • Jazyk
  • ISSN / ISBN

Môžete teda zadať 1 až 3 vyhľadávacie podmienky v rôznych kombináciách: hľadané výrazy zapisujete do jedného, dvoch alebo troch okienok. Hľadané výrazy môžete spojiť logickým AND alebo OR.Všetky hľadané výrazy treba zadať presne s diakritikou. Ku každému okienku je priradené ďalšie menu na spresnenie formy hľadaného výrazu a jeho umiestnenia v rámci záznamov –

 • Začína na – zadaný výraz/výrazy má byť na začiatku reťazca v danom poli,
 • Obsahuje – hľadaný výraz sa má vyskytovať na ľubovoľnom mieste v danom poli bez ohľadu na poradie,
 • Presný výraz – má sa vyhľadať presná formulácia zadaného výrazu.

 • Register – slúži ako pomôcka pre formuláciu hľadaného výrazu k jednotlivým podmienkam vyhľadávania – Autor, Názov, Kľúčové slovo, Signatúra a Vydavateľstvo. Stačí napísať jeden znak a register sa vám otvorí ako zoznam začínajúci týmto znakom alebo najbližším reťazcom znakov. Kliknutím na zvolený termín v registri sa vám tento prepíše do príslušného vyhľadávacieho okienka. Register zatvoríte kliknutím na ikonku Register v záhlaví zoznamu. Opätovným kliknutím na túto ikonku sa register opäť otvorí.
 • Rok, roky vydania dokumentov. Nie je nutné zadať oba hraničné údaje rokov; môžete zadať jeden rok do okienka „od“ alebo do okienka „do“.
 • Jazyk dokumentu. Zvolíte si ho z ponuky v okienku; viacero jazykov vyznačíte stlačením kombinácie CTRL + myš. Opätovným stlačením tejto kombinácie svoju voľbu zrušíte.

Vyhľadávanie spustíte kliknutím na príkaz Hľadať alebo stlačením klávesu Enter. Zapísaný dotaz z formulára odstránite kliknutím na príkaz Vyčistiť formulár.


Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Po spustení vyhľadávania sa nájdené (relevantné) záznamy zobrazia na obrazovke ako zoznam, pričom záznamy sú zoradené podľa relevantnosti, t. zn., že záznamy, ktoré najpresnejšie zodpovedajú zadanému dotazu sú na vrchu zoznamu.

 • 1. riadok (vrchný riadok obrazovky) – vami špecifikovaný vyhľadávací dotaz a počet nájdených záznamov v tvare n/n – prvé číslo uvádza počet načítaných záznamov, ktoré sú zobrazené, resp. zobraziteľné (maximum je 1000), druhé číslo uvádza celkový počet nájdených záznamov;
 • 2. riadok:
  • Naspäť – vrátite sa o jeden krok v procese vyhľadávania či zobrazovania výsledkov; (návrat nie je identický s návratom o jednu stránku v prehliadači)
  • Hlavná stránka – návrat na hlavnú stránku online katalógu;
  • Úprava dotazu – vrátite sa späť na vyhľadávací formulár jednoduchého alebo rozšíreného vyhľadávania, kde si môžete svoj dotaz upraviť;
  • Prihlásiť – pokiaľ ste sa pred začatím vyhľadávania neprihlásili, môžete tak urobiť kedykoľvek počas vyhľadávania;
  • Košík () – uvádza počet a zobrazí záznamy, ktoré ste si vybrali zo zoznamu nájdených záznamov a uložili do košíka; obsah košíka sa uchová aj po odhlásení;
  • Tlač – vytlačí zoznam zobrazených nájdených záznamov;
 • 3. riadok:
  • Do košíka / rešerše – označené záznamy sa uložia do košíka na ďalšie využitie – objednanie, tlač, odoslanie; kliknutím do štvorčeka vedľa voľby „Do košíka“ sa označia všetky zobrazené záznamy;
  • Počet záznamov na stránku – môžete si zobraziť naraz 10, 20, 30, 50 alebo 100 záznamov;
 • 4. riadok: záložky pre voľbu formy zobrazenia výsledkov – ako tabuľkový zápis alebo ako rozšírený zápis;
 • zobrazenie zoznamu nájdených záznamov:
 • tabuľkový zápis – v tabuľke sa uvádzajú údaje nájdených záznamov v stĺpcoch:Obrazovka s výsledkami vyhľadávania:
  • v prvom stĺpci sú uvedené: poradové číslo záznamu dokumentu, ikonka typu dokumentu (kniha , periodikum , firemná literatúra ) a označovacie okienko pre označenie záznamu (pre vloženie do košíka, tlač a pod.);
  • autor – uvádza sa vždy len jeden (prvý) autor; kliknutím na slovo „autor“ v záhlaví tabuľky sa zoznam nájdených záznamov zotriedi podľa autora, opätovným kliknutím sa zoznam zotriedi v opačnom poradí;
  • názov – uvádza sa celý názov dokumentu; kliknutím na slovo „názov“ sa zoznam nájdených záznamov zotriedi podľa názvu, opätovným kliknutím sa zoznam zotriedi v opačnom poradí; kliknutím na názov dokumentu sa zobrazia detaily záznamu; návrat na zoznam je cez voľbu „Nájdené“ v 1. riadku obrazovky;
  • rok – rok vydania dokumentu; aj podľa roku sa dá zoznam zotriediť – zostupne i vzostupne;
  • vydavateľ – názov vydavateľstva;
  • exempláre/voľné – počet exemplárov, ktoré sú vo fonde/počet exemplárov, ktoré sú k dispozícii na vypožičanie;
  • požičiavanosť – index požičiavania titulu; pri fondoch, ktoré sa nepožičiavajú, môže byť nulový;
 • rozšírený zápis – zobrazí všeobecný ISBD náhľad:
  • pri každom zobrazenom titule je poradové číslo záznamu dokumentu, ikonka typu dokumentu (kniha, periodikum, firemná literatúra) a odškrtávacie okienko pre označenie záznamu (pre vloženie do košíka, tlač a pod.);
  • v zobrazených údajoch každého záznamu sú kľúčové slová a autori klikateľné; odkazujú na ďalšie záznamy, ktoré toto slovo obsahujú;
  • zoznam záznamov dokumentov možno zotriediť podľa autora, názvu a roku (zostupne i vzostupne) kliknutím na príslušnú voľbu;
  • ku každému záznamu dokumentu možno zobraziť detaily;
  • dokumenty z knižného fondu možno online objednať alebo rezervovať stlačením príkazu „Objed./rezerv.“ pri príslušnom zázname dokumentu; podmienkou tejto akcie je prihlásenie sa na konto používateľa. Prihlásiť sa možno hneď na začiatku pred spustením vyhľadávania, kedykoľvek počas vyhľadávania i v procese objednávania.

V zobrazení detailov záznamu máte možnosť uložiť si záznam do košíka / rešerše pre ďalšie využitie a možnosť dokument si objednať, resp. rezervovať.

Ďalej je tiež možné po prihlásení sa na svoje konto využiť možnosť exportu citácie do piatich rôznych biblioformátov (ISO690, BIBTEX, MODS3, RDF DC a RIS). Vybraný dokument alebo dokumenty je potrebné uložiť si do košíka a po otvorení košíka si z roletového menu: „Vyberte akciu“ vybrať požadovaný biblioformát (napr. ISO690). Po tomto kroku systém vygeneruje všetky citácie na vybrané dokumenty vytvorené pod zvoleným biblioformátom do jedného súboru, ktorý je možné hneď si stiahnuť na disk. Je to dobrá pomôcka pri písaní záverečných/kvalifikačných prác v rámci tvorby zoznamu použitej literatúry.