Submodul pre správu holdingov zobrazuje prehľad všetkých prírastkov v databáze. Poskytuje všetky informácie o ich počte, stave a ďalších údajoch. Údaje o holdingoch sú zapísané v MARC štruktúre. Vďaka systému stĺpcov, stálych filtrov a prehliadačov, má obsluha možnosť si vytvárať vlastné prehľady. Každý holding obsahuje väzbu na bibliografický záznam a môže obsahovať väzby aj na iné submoduly.

V submodule sa riešia aj hromadné zmeny zaradenia (zmena lokácie, zmena ceny a niektorých iných údajov). Knižnica tu môže vykonávať automatizovanú revíziu a následné úbytkovanie.

K dispozícii sú všetky potrebné tlačové zostavy a štatistické prehľady (prírastkový zoznam, úbytkový zoznam, protokol o revízii a pod.) upravené podľa jej potrieb. Súčasťou je aj tlač čiarových kódov (rôzne druhy), pre tlač ktorých knižniciam dodávame samolepiace štítky. Tlačiť čiarové kódy je možné na ľubovoľnej tlačiarni. Krátky súhrn niektorých funkcií:

  • zmena údajov: lokácia, tematická skupina, cena a pod.
  • návrh na vyradenie / úbytkovanie,
  • (hromadná) zmena príslušnosti k bibliografickému záznamu,
  • hromadná zmena údajov, hromadné úbytkovanie
  • mazanie záznamov o prírastkoch,
  • revízia,
  • zmena (hromadná / jednotlivá) stavu prírastkov, blokovanie
  • export/import
  • vyhľadávanie,
  • pred/tlač čiarových kódov, štatistík, zoznamov a pod.