PRIPRAVUJEME PRE VÁS NOVÝ PRODUKT

Ľudová múdrosť: „Kto si počká, ten sa dočká.“

Túto stranku vidíte, lebo u zákazníka buď nastavujeme nový systém, alebo aktualizujeme existujúci. V čase inštalácie nie je možný vstup do systému. Prosíme o trpezlivosť.

SVOP spol. s r.o.

IČO: 30775264
DIČ: 2020314945
IČ DPH: SK2020314945

Sídlo a fakturačná adresa:
Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Karloveská 1 Bratislava, 2629431851 / 1100
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2943 1851

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 2223/B

Spoločnosť NIE JE v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní

VEDENIE

Mgr. Ján Grman PhD. – konateľ
Tel. +421 2 210 285 79
Mobil: +421 905 412 681
E-mail: grman@svop.sk

 

ODDELENIE PODPORY ZÁKAZNÍKOV

Mgr. Pavol Špáni – konzultant
Tel. +421 2 210 285 77
Mobil: +421 908 185 087
E-mail: spani@svop.sk