AKIS Dawinci používa pre zobrazenie náhľadov a tlač údajov systém tlačových zostáv. Sú zostavané pomocou jedinečného flexibilného programovacieho jazyka, ktorý v súčinnosti s inými črtami systému dokáže zobraziť či vypočítať takmer všetko. Zostavy a náhľady pripravujeme na základe požiadaviek našich zákazníkov a ich vyhotovenie alebo úprava sú v cene servisu. Takto získané výstupy môže knižnica zobrazovať na monitore, tlačiť na nosič alebo posielať e-mailom (XML, HTML,) či ukladať do súboru (RTF, ľubovoľný štruktúrovaný textový súbor), PNG a PDF formátov. Obsah všetkých prehliadačov (zostavy stĺpcov s hodnotami) je možné funkciou uložiť do súboru programu Microsoft Excel. Výstupmi z výpožičného modulu môžu byť aj sms notifikácie najčastejšie využívané pri upomienkach, avízach o uvoľnených rezerváciách a pod.

Vďaka tlačovým zostavám generovaných systémom nie je potrebné používať externé zostavy či zariadenia (predtlačené čiarové kódy, čitateľské preukazy, výpožičné lístky, účtenky atď, – špeciálne tlačiarne a pod.). Sú prispôsobiteľné každej tlačiarni či formátu papiera, čím sa knižnici výrazne šetria náklady.

Ukážky a náhľady vybraných zostáv a štatistík

objednavkazaznamepcepcformular3holdingy3faktury3faktury41faktury4vypozicky4copyvypozicky6ubytkovyzoznamoznamenieorezervaciipirastkovyzoznam