Súčasťou procesu zavádzania KIS DAWINCI sú aj školenia. Zvyčajne prebiehajú tesne pred spustením ostrej prevádzky alebo v dostatočnom predstihu, aby ostal čas na prípadne osvojenie a praktické nácviky zručností. Školenie vedú naši skúsení lektori – pracovníci zákazníckej podpory a môže prebiehať u zákazníka alebo v priestoroch spoločnosti.

Školenie celého systému zvyčajne trvá 3-5 dní. V prípade 5-dňového školenia sú 3 dni vyhradené na modul Katalóg (základná orientácia v systéme, ovládanie, katalogizácia, akvizícia, správa seriálov, faktúr a dodávateľov a autority) a 2 dni na výpožičný systém (základná orientácia v systéme, zakladanie čitateľských kont, výpožičky a výpožičné procesy).

Školenie alebo doškolenie systému alebo jeho častí je možné objednať aj počas prevádzky, napr. v prípade prijatia nového zamestnanca.