korespondencnylistokCharakteristika:

  • Rozmer: A6 – veľkosť normovaného korešpondenčného lístka
  • Farba papiera: biela bez potlače
  • hrúbka papiera: 160g – poštou akceptovaná hmotnosť
  • Využitie v knižnici: tlač upomienok, evidenčných kariet, avíz o rezervácií
  • Cena: na požiadanie vypracujeme cenovú ponuku

korespondencnylistok2Na základe špecifických kritérií vypracujeme cenovú ponuku aj pre iné typy, ktoré sa v tejto ponuke nenachádzajú. Korešpondenčné lístky využívajú:

  • UK Trnavskej univerzity
  • Teologickej fakulty TU
  • Mestské kultúrne centrum – Knižnica Sereď
  • Tekovská knižnica v Leviciach
  • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici