katalogizacnylistokCharakteristika:

 • Veľkosť: 7,5 x 12,5 – veľkosť normovaného katalogizačného lístka
 • hrúbka papiera: 80g
 • Na A4 hárku sú 4 lístky oddelené perforáciou pre ľahkú manipuláciu
 • Okrem tlače katalogizačných lístkov sú vhodné aj na tlač výpožičných lístkov alebo čitateľských preukazov
 • Lístky sú bez bočných vodiacich líšt
 • Nie sú vhodné pre „traktorovú“ tlač
 • Cena: na požiadanie vypracujeme cenovú ponuku

Na základe špecifických kritérií vypracujeme cenovú ponuku aj pre iné typy, ktoré sa v tejto ponuke nenachádzajú. Katalogizačné lístky si z našej ponuky kúpili:

 • ÚK a ŠIS VŠMU
 • Mestské kultúrne cetrum – Knižnica Sereď
 • Mestská knižnica Hlohovec
 • Knižnica Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety