SVOP – Softvér, vývoj, obchod a poradenstvo

V spoločnosti SVOP spol. s r.o., sa od roku 1996 sústredujeme na oblasť informačných systémov – vývoju softvérových riešení pre spracovanie, vyhľadávanie a prezentáciu dát. Naše interné metodiky projektového manažmentu vychádzajú z najmodernejšej a široko uznávanej metodológie riadenia agilnými metódami vývoja softvéru. Agilné metódy sú zhrnutím najlepších praktík, ktoré nám pomáhajú efektívne ovládať náklady, kvalitu, rozsah, riziko aj prínosy projektov.

PrehľaD ProduktOV

Zaoberáme sa vývojom softéru na mieru, ale aj vývojom produktov pre voľný trh.

V produktoch používame najmodernejšie technológie pre spracovanie dát, tvorbu užívateľských rozhraní, generovanie výstupov a integračné rozhrania. Vo všetkých procesoch od analýzy, cez implementáciu a testovanie až po prevádzku nami vytvorených riešení sa snažíme maximálne pracovať v prospech zákazníka.

DAWINCI

Komplexný knižnično informačný systém DAWINCI. Pre malé aj veľké knižnice všetkých typov.

BIBLIB

Systém pre malé knižnice BIBLIB. Unikátne online riešenie automatizácie knižnice pre 21 storočie.

INFOGATE

Infogate je súborný katalóg kníh. Zbiera dáta zapojených knižníc a prezentuje ich verejnosti v jednom rozhraní.

ANTIPLAG

Antiplagiátorský systém je unikátnym riešením pre kontrolu originality dodaných textov voči systematicky budovanému korpusu prác a internetových zdrojov.

CREPČ

Centrálny register publikačnej činnosti, systém pre hodnotenie publikačnej činnosti VŠ v Slovenskej republike.

CRZP

Centrálny register záverečných prác zbiera dátá zo všetkých VŠ v SR a poskytuje ich plagiátorskému systému na analýzu.

VÝSKUM

Inovácie a neustále objavovanie nových postupov vo všetkých fázach vývoja produktov je nevyhnutným predpokladom progresu každej spoločnosti.

Vývoj

Neustále pracuejme na vývoji nových produktov a funkcií a na zmenách a vylepšeniach existujúcich. Vývoj je často súčasťou aj servisnej podpory.

Nአpríbeh

Začiatky spoločnosti sú spojené s knižnično-informačným systémom DAWINCI. Neskôr v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR sme vytvorili  konkrétne technologické riešenia centrálnych registrov evidencie publikačkej činnosti, umeleckých výkonov a evidenie, uchovávania a antiplagiátorskej analýzy záverečných prác v Slovenskej republike. Kombinácia produktu s desiatkami zákazníkov a väčších individuálnych projektov na mieru otvorila priestor na rast spoločnosti. Aktuálne realizujeme fukčné rozšírenia viacerých centrálnych registrov a intenzívne pracujeme na novom kniźnično-informačnom systéme BIBLIB.

Dôraz na kvalitu

Systém manažérstva kvality

Za účelom zvyšovania miery spokojnosti našich zákazníkov máme od roku 2014 zavedený procesne riadený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008. Akreditovaný cerfitikát v odbore poskytovania IT služieb v oblasti analýzy, vývoja, prevádzkovania a údržby softvéru sme získali 28.10.2014. V roku 2017 sme získali certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2016.

Inšpirácie

„Problémy nepricházajú do vášho života, aby vás zničili, ale aby vám pomohli objaviť váš skrytý potenciál a silu. Dajte svojim problémom vedieť, že s vami budú mať problémy.“

Avul Pákir Zainulábidín Abdul Kalám – atómový vedec, indický prezident (1931 – 2015)

„Slabý je iba ten, kto v sebe stratil vieru a malý ten, kto pozná len malý cieľ.“

Svatopluk Čech – český spisovateľ, poet a novinár (1846 – 1908)

Technológie

Spoľahlivé, overené a moderné technológie sú základným predpokladom úspešného produktu.

Vo vývoji a prevádzke produktov sa snažíme používať technológie, ktoré sa stali priemyselným štandardom. Dôraz kladieme na fukcionalitu, bezpečnosť a perspektívnosť technológie. Zastarale technológie modernizujeme, z nových technológii sa snažíme starostlivo vyberať.

CORE GUI FRAMEWORK

Pre vývoj užívateľských rozhraní používame vlastné vývojové prostredie. Umožňuje tvorbu dynamických prvkov pre vkladanie a prezentáciu dát.

ANTIPLAGIÁTORSKÁ ANALÝZA TEXTU

Unikátna technológia pre vyhľadávanie podobnotí v textoch. Základ systému ANTIPLAG overený aj v konkurencii (PAN 2011)

SQL databáza a ElasticSEACH

Kombinujeme to najlepšie z technológií. Využívame SQL na bezpečné uloženie dát, transakčný mechanizmus, relačné dolovanie dát, periodické zálohovanie, šifrovanie a prístupové práva. V oblasti plnotextového a relevačného vyhľadávania využívame silu a robustnosť ElasticSearch.

BOOTSTRAP, SOCKET, HTTP2, WEBSERVICE

V produktoch presadzujeme otvorené rozhrania a najmodernejšie protokoly v prostredí internetu. Budujeme responzívne a prístupné užívateľské rozhrania. Sledujeme trendy s cieľom implementovať spoľahlivé, efektívne a bezpečné riešenia.

Existujúce riešenia

Zaujal Vás niektorý existujúci produkt?

Vyhovujú vám hotové riešenia?

Hľadáte riešenie pre knižnicu, archív, registratúru, informačné pracovisko?

Riešite spracovanie bibliografických dát a medatát o publikačnej činnosti, regionálnej bibliografii, obsahu repozitára, či inej špecifickej evidencie dát a popisných metadát? 

 

Máme pre Vás riešenie.

Vývoj na mieru

Potrebujete riešenie spracovania, analýzy, konverzie a prezentácie Vašich dát a metadát?

Potrebujete rýchle rieŠenie a zdá sa Vám, že niektorý produkt by po istej úprave mohol riešiť Váš existujúci problém?

Chcete budovať informačný systém postavený na overených a moderných technológiách od základov?

Hľadáte partnera pre vývoj od analýzy potrieb, cez implementáciu až po servis?

Našli ste nás. Sme tu pre Vás.

Zaujala Vás naša ponuka?

Nebojte sa spýtať! Zavolajte, alebo nám napíšte.