Press

European prize for innovation in public administration 31.03.2014: The nationwide central repository of theses and dissertations...

The ANTIPLAG system is based on a national uniform methodology for the collection of theses and dissertations and their originality checks.....
European prize for innovation in public administration

University world news 21.02.2014: Student anti-plagiarism measures reap rewards

For the past four years, all Slovak higher education institutions have been obligatory users of an 'Antiplag' programme – and since 2011 there has been open access to its Central Repository of Theses and Dissertations....
Student anti-plagiarism measures reap rewards

September 2013: Plagiarism Policies in Slovakia

Compared to other countries, Slovakia should be praised for its achievements. And it already was: The European Commission has awarded the Centre of Scientifc Information of Slovakia the European Prize for Innovation in Public Administration. However, having an outstanding technical solution, national repository and obligation to upload all theses, is just half way to the solution....
 full report

Vedatechnika.sk 27.10.2011: Jedna z hlavných cien ITAPA 2011 bola udelená Centru VTI SR

Ako druhý najlepší projekt bol vyhodnotený Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií (dodávateľ SVOP, spol. s r.o., zadávateľ inisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), ktorý predstavilo...
 celý článok

Webnoviny.sk 26.10.2011: Jedným z najlepších je projekt antiplagiátorského systému

Druhý najlepší projekt predstavila inštitúcia CVTI SR. Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií je celoplošný systém overovania originality záverečných prác pre všetky vysoké školy a inštitúcie na Slovensku .
celý článok

UNINFOS 2011: Plagiátorstvo a antiplagiátorský systém: niektoré aspekty

Systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií (ďalej „antiplagiátorský systém“ resp. „APS“) vykonáva kontrolu originality záverečných a kvalifikačných prác voči CRZP a voči vybraným zdrojom internetu.
celý článok

Živé.sk 6.7.2011: Súťaž antiplagiátorských systémov vyhralo riešenie zo Slovenska

Víťazom súťaže algoritmov pre odhaľovanie plagiátorstva konanej v rámci workshopu PAN 2011 sa stal autorský tím zo Slovenska. Zvíťazil v najsilnejšej a najviac sledovanej kategórii odhaľovania plagiátorstva na základe predloženého súboru diel.
celý článok

PAN11 - Plagiarism detection 2011: Improved implementation for finding text similarities in large collections of data

In principle, the anti-plagiarism system we developed can be divided into three main parts, namely: pre-processing of input data (in this case plain-text pre processing), detection of passage pairs (plagiarism candidates) and post-processing (removal of overlapping passages, merging of passages, and exclusion of uncertain passage pairs)
celý článok

INFORUM 2011: Antiplagiátorský systém [pdf]

Hlavným cieľom prípravnej fázy bolo vypracovať metodiku pre celoštátny zber záverečných prác. V novembri 2008 MŠ SR schválilo dotáciu na rozvoj vedy a techniky s témou Infraštruktúra publikačnej činnosti a jej rozvoj vo výskume a vývoji. Tým sa vytvoril priestor na realizáciu projektu Zber záverečných (kvalifikačných) prác, ktorého výstupom bola metodika celoštátneho zberu záverečných prác v záujme budúcej kontroly plagiátorstva. Výsledky tohto projektu sú publikované v práci kolektívu autorov.
celý článok
prezentácia na konferencii

SME 8.2.2011: Poliakom sa páči slovenský antiplagiátorský systém

Poliaci dnes ocenili slovenský antiplagiátorský systém, ktorý kontroluje záverečné práce. Konštatovali, že Slováci sú v etike v oblasti výskumu a vzdelávania ďaleko pred nimi.
celý článok

Nový čas 31.12.2010: Plagiátori skončili: Prezident podpísal antiplagiátorský zákon

Prezident Ivan Gašparovič podpísal vysokoškolský zákon, ktorý zavádza povinné zverejňovanie záverečných a kvalifikačných prác. Vysokoškoláci, ktorí po 1. septembri 2011 odovzdajú záverečnú prácu, budú musieť súhlasiť s jej zverejnením na webe. Súhlas s publikovaním práce bude podmienkou pripustenia k jej obhajobe.
celý článok

Pluska 8.11.2010: Antiplagiátorský systém eviduje tisíce záverečných prác

V antiplagiátorskom systéme, ktorý kontroluje záverečné práce vysokých škôl, sa nachádza už vyše 65.000 dokumentov.
celý článok

Aktuality.sk 8.11.2010: Antiplagiátorský systém eviduje viac ako 65.000 záverečných prác

V antiplagiátorskom systéme, ktorý kontroluje záverečné práce vysokých škôl (VŠ), sa nachádza už vyše 65.000 dokumentov. Centrálny register záverečných prác (CRZP) upozorňujúci na nečestné kopírovanie vzájomným porovnávaním, spravuje ministerstvo školstva.
celý článok

SME 20.8.2010: Antiplagiátorský systém vraj vystrašil študentov, viac citujú

Nový systém ministerstva školstva na odhaľovanie plagiátov záverečných prác vraj prinútil študentov k zodpovednejšiemu a poctivejšiemu citovaniu použitých zdrojov. Precíznejší sú aj učitelia. Vyplynulo to z ankety ČTK medzi zástupcami vysokých škôl.
celý článok

CIP 19.5.2010: Antiplagiátorský systém v Centre VTI SR

Antiplagiátorský systém, ktorý na rokovaní Rady vlády SR pre vedu a techniku dňa 11. mája 2010 predstavil podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, by mal v dohľadnej dobe skoncovať s plagiátorstvom záverečných a kvalifikačných prác.
celý článok

Etrend 14.5.2010: Proti pokútnym kópiám

V súčasnom stave, keď sú plagiátormi nielen študenti, ale aj mnohí akademici, je zrejmé, že kúpiť systém na odhaľovanie plagiátov nie je zlý nápad.
celý článok

TV Noviny 14.5.2010: Študenti musia zabudnúť na kopírovanie diplomoviek

Odpisovať sa nemá. Vie to každý, ale aj tak ruku na srdce - hovorí sa, že to robia všetci. Slovo plagiát sa asi najčastejšie skloňuje na vysokých školách. Študenti by si mali rozmyslieť, či kopírovanie z cudzích diplomoviek risknú, po novom ich kontroluje počítač.
celý článok

SME 11.5.2010: Antiplagiátorský systém sa pomaly zabieha

Antiplagiátorský systém porovnáva záverečné práce s bakalárskymi či diplomovými prácami, ktoré do centrálneho registra doteraz poslali vysoké školy. V registri sa zatiaľ nachádza vyše 30.000 prác, väčšinu z nich napísali vysokoškoláci v prebiehajúcom akademickom roku.
celý článok

Dnes.sk 11.5.2010: Mikolaj: Antiplagiátorský systém skoncuje s opisovaním

Kúpu systému si vyžiadala novela vysokoškolského zákona, podľa ktorej musia byť všetky bakalárske, diplomové a dizertačné práce, ako aj kvalifikačné práce (rigorózna a habilitačná) odovzdané v elektronickej forme a prejsť kontrolou originality.
celý článok

Aktuálne.sk 11.5.2010: Mikolaj bojuje proti plagiátorstvu. Predstavil nový systém

"To, či niektoré práce sú plagiáty, my nevieme, ani o tom nerozhodujeme. My len jednoducho posúvame informáciu ďalej školám a na príslušných školách musia relevantní odborníci príslušnej štátnicovej komisie výsledky vyhodnotiť a rozhodnúť," vysvetlil Ján Turňa, riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.
celý článok

Slovenský rozhlas 11.5.2010: Antiplagiátorský systém

Viac ako 30.000 záverečných a kvalifikačných prác z vysokých škôl už prešlo novým antiplagiátorským systémom. Znamená to, že vysoké školy majú k dispozícii protokoly originality prác, ktoré dali posúdiť, a budú môcť zistiť, či autori opisovali alebo nie.
celý článok

HNonline 14.4.2010: Za problém plagiátorstva môže aj kvalita školiteľov

Antiplagiátorský systém nerieši problém plagiátorstva na vysokých školách (VŠ). Je to len jeho detekcia. Podstata problému je kvalita školiteľov. Pre TASR to na dnešnej konferencii Ako eticky publikovať vo vede uviedla tajomníčka etickej komisie Agentúry na podporu vedy a vývoja (APVV) Soňa Ftáčniková
celý článok

Škola prichytila študentov pri odpisovaní. Vďaka Googlu

V prvých mesiacoch bude systém porovnávať práce len medzi sebou, koncom tohto roka by mal hodnotiť aj zhodu s vybranými doménami na internete, napríklad stránkou diplomovka.sme.sk. „Ide o funkcionalitu, ktorá už je obsiahnutá v dodanom softvéri, nebude sa opäť tendrovať,“ tvrdí Oleg Cvik z Centra.
celý článok

Čas.sk 15.3.2010: Koniec plagiátom! Študentov odhalí špeciálny systém za 168 tisíc €

Centrum vedecko-technických informácií SR ho kúpi za 168 066 eur od bratislavskej firmy SVOP, s.r.o. Je to jediný záujemca, ktorý sa prihlásil do obstarávania zákazky. Dodávka obsahuje softvérový balík, ale aj lokalizáciu, inštaláciu a zaškolenie. Podľa vestníka verejného obstarávania systém pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií rešpektuje súčasnú legislatívu v oblasti ochrany autorských práv.
celý článok

Etrend 29.1.2010: Antiplagiátorský systém zatiaľ strach nenaženie

Kúpu systému si vyžiadala novela vysokoškolského zákona, podľa ktorej musia byť všetky bakalárske, diplomové a dizertačné práce, ako aj kvalifikačné práce (rigorózna a habilitačná) odovzdané v elektronickej forme a prejsť kontrolou originality
celý článok

IKAROS 5/2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Co se týče registru CREPČ, jedná se o centralizovanou bibliografickou databázi obsahující téměř 166 tisíc záznamů (za roky 2007 až 2010). Databáze je veřejně dostupná na adrese http://www.crepc.sk/. Přednášející také nastínila průběh procesu verifikace údajů v databázi CREPČ a dodala, že po verifikaci údajů jsou generovány statistiky...
celý článok

INFORUM 2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Myšlienka vytvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len „CREPČ“) vyplynula z potreby efektívnej automatizácie bibliografickej registrácie a dodávania podkladov publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov pre hodnotenie vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram...
celý článok
prezentácia na konferencii

Na pulze 2/10: Tucet mýtov o evidencii publikačnej činnosti alebo Ako to je naozaj

Evidencia publikačnej činnosti je výmysel knihovníkov S požiadavkou evidovať publikačnú činnosť v knižniciach, a nie na katedrách, prípadne na oddeleniach pre vedu prišli samotné vysoké školy, keďže chceli mať túto agendu profesionálne spracovanú v zmysle platných noriem a pravidiel. celý článok

ITLIB 4/09: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti v roku III.

CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické. celý článok

ITLIB 1/2009: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy

„Neštandardná“ bibliometria sa pripúšťa najmä v prípade hodnotenia výstupov zo spoločenských a humanitných vied, pretože tieto nie sú v spomínaných databázach pokryté dostatočne. Za takúto bibliometriu sa dá považovať aj použitie údajov o publikačných aktivitách slovenských vysokých škôl sústredených v Centrálnom registri publikačnej činnosti.
celý článok

INFORUM 2009: CREPČ - Centrálny register publikačnej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti je jednou z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Vykazovanie tejto činnosti má odozvu nie len v oblastiach akreditácie, posudzovania grantov a projektov, ale čoraz viac sa zvyšuje vplyv publikačnej činnosti aj na rozpočet vysokých škôl
celý článok

INFORUM 2009: CREPČ - Centrálny register publikačnej činnosti

Zavádzanie akéhokoľvek informačného systému vytvára v začiatkoch tlak na zodpovedných pracovníkov, pridáva im prácu navyše, implikuje organizačné a technické zmeny. Napriek prirodzenej prvotnej nedôvere je možné povedať, že po dvoch ročníkoch prevádzky sa začínajú naplno ukazovať pozitívne stránky
celý článok

INFOS 09: Vybrané aspekty a skúsenosti z riešenia projektov podpory vedy, výskumu a vzdelávania

Zavádzanie akéhokoľvek informačného systému vytvára v začiatkoch tlak na zodpovedných pracovníkov, pridáva im prácu navyše, implikuje organizačné a technické zmeny. Napriek prirodzenej prvotnej nedôvere je možné povedať, že po dvoch ročníkoch prevádzky sa začínajú naplno ukazovať pozitívne stránky
celý článok

ITLIB 2/08: Centrálny register publikačnej činnosti

Východiskovým predpokladom bolo, že väčšina vysokých škôl má implementovaný niektorý z profesionálnych KIS, prípadne samostatné aplikácie vytvorené vo vlastnej réžii. Používané systémy umožňujú webovú prezentáciu údajov a veľká časť vysokých škôl má databázy publikačnej činnosti dostupné cez web...
celý článok

IKAROS 5/2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

"Co se týče registru CREPČ, jedná se o centralizovanou bibliografickou databázi obsahující téměř 166 tisíc záznamů (za roky 2007 až 2010). Databáze je veřejně dostupná na adrese http://www.crepc.sk/. Přednášející také nastínila průběh procesu verifikace údajů v databázi CREPČ a dodala, že po verifikaci údajů jsou generovány statistiky..."
celý článok

INFORUM 2011: CREPČ a CREUČ ako unikátny zdroj informácií o publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl SR

Myšlienka vytvorenia Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len „CREPČ“) vyplynula z potreby efektívnej automatizácie bibliografickej registrácie a dodávania podkladov publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov pre hodnotenie vysokých škôl a následnej kontroly a prezentácie týchto dát grantovým agentúram...
celý článok
prezentácia na konferencii

Na pulze 2/10: Tucet mýtov o evidencii publikačnej činnosti alebo Ako to je naozaj

"1. Evidencia publikačnej činnosti je výmysel knihovníkov S požiadavkou evidovať publikačnú činnosť v knižniciach, a nie na katedrách, prípadne na oddeleniach pre vedu prišli samotné vysoké školy, keďže chceli mať túto agendu profesionálne spracovanú v zmysle platných noriem a pravidiel. "

ITLIB 4/09: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti v r. III.

"CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické."

ITLIB 1/2009: Bibliometria a jej miesto pri hodnotení vedy

"„Neštandardná“ bibliometria sa pripúšťa najmä v prípade hodnotenia výstupov zo spoločenských a humanitných vied, pretože tieto nie sú v spomínaných databázach pokryté dostatočne. Za takúto bibliometriu sa dá považovať aj použitie údajov o publikačných aktivitách slovenských vysokých škôl sústredených v Centrálnom registri publikačnej činnosti."

INFORUM 2009: CREPČ - Centrálny register publikačnej činnosti

"Evidencia publikačnej činnosti je jednou z ostro sledovaných parametrov činnosti vysokých škôl. Vykazovanie tejto činnosti má odozvu nie len v oblastiach akreditácie, posudzovania grantov a projektov, ale čoraz viac sa zvyšuje vplyv publikačnej činnosti aj na rozpočet vysokých škôl."

INFOS 09: Vybrané aspekty a skúsenosti z riešenia projektov podpory vedy, výskumu a vzdelávania

"CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické."

ITLIB 4/09: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti v r. III.

"CREPČ sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické."

UNINFOS 2011: Elektronický zber záverečných prác na Prešovskej univerzite v Prešove

"Východiskovým predpokladom bolo, že väčšina vysokých škôl má implementovaný niektorý z profesionálnych KIS, prípadne samostatné aplikácie vytvorené vo vlastnej réžii. Používané systémy umožňujú webovú prezentáciu údajov a veľká časť vysokých škôl má databázy publikačnej činnosti dostupné cez web..."
celý článok

SME 14.12.2010: Záverečné vysokoškolské práce budú povinne na webe

Všetci vysokoškoláci, ktorí odovzdajú svoju záverečnú prácu, budú musieť pristúpiť na jej zverejnenie na webe. Súhlas s publikovaním práce bude podmienkou pripustenia k jej obhajobe. Výnimkou by mali byť len habilitačné práce, ktoré vyšli knižne a sú verejne dostupné. Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5684074/zaverecne-vysokoskolske-prace-budu-povinne-na-webe.html#ixzz1kwiBcPik
celý článok

Aktuálne.sk 20.8.2010: Vysokoškoláci budú musieť zverejniť záverečné práce

S novelou vysokoškolského zákona, ktorá by mala od 1. mája budúceho roku upravovať zverejňovanie záverečných prác, prichádza poslanec SDKÚ-DS Miroslav Beblavý. Od uvedeného dátumu by mali byť všetky bakalárske, diplomové, rigorózne či habilitačné práce, ktorých sa každoročne vyprodukuje od 50.000 do 100.000, zverejňované na internete. Dostupné budú 70 rokov.
celý článok

ITLIB 2/08: Centrálny register publikačnej činnosti

"Východiskovým predpokladom bolo, že väčšina vysokých škôl má implementovaný niektorý z profesionálnych KIS, prípadne samostatné aplikácie vytvorené vo vlastnej réžii. Používané systémy umožňujú webovú prezentáciu údajov a veľká časť vysokých škôl má databázy publikačnej činnosti dostupné cez web..."
celý článok

ITLIB 4/09: Nový DAWINCI OPAC je orientovaný na čitateľa

Tvorcovia knižničného systému DAWINCI sa neprestajne snažia vychádzať v ústrety používateľom tohto knižničného systému a uvedomujú si, že OPAC je silnou zbraňou na oslovenie čitateľa. Paradoxne pri poskytovaní služieb cez rozhranie OPAC-u nie je cieľom zobrazenie kompletného a čo najpodrobnejšieho bibliografického výstupu, ale možnosť zobrazený výstup použiť ako odrazový bod pre ďalšiu rešerš (1). Nová verzia OPAC-u DAWINCI sa približuje prirodzenému komunikačnému a poznávaciemu správaniu sa používateľov. Na jednej strane podporuje jednoduchosť vyhľadávania, na strane druhej jej presnosť, prehľadnosť a multimediálnosť formulovania požiadaviek.
celý článok

INFORUM 2007: MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

Systém MEDVIK byl koncipován tak, aby byl vhodný k implementaci v libovolné knihovně. Nejen v knihovnách s rozsáhlými nebo středně velkými fondy, ale i v nejmenších informačních pracovištích. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí flexibilních datových struktur KIS DAWINCI v multiknihovním modelu, které umožňují zachovat potřebná specifika zapojené knihovny/informačního pracoviště a zároveň zajišťují udržení potřebné míry kvality zpracovávaných záznamů, a také plně využívat moderní uživatelské rozhraní, které je možno upravovat podle požadavků instituce až na úroveň jednotlivého uživatele.
celý článok

INFORUM 2008: CREPČ – Centrálny register publikačnej činnosti

Na úrovni hárdvéru bol pre účely CREPČ zabezpečený hlavný a záloţný server s príslušenstvom. Základná systémová úroveň sa zabezpečuje na platforme Microsoft Windows Server 2003, databázový stroj je MS SQL 2005 a samotné funkcie CREPČ vznikli modifikáciami a realizáciou nových funkcií na platforme vývojovej platformy uţ existujúceho kniţnično-informačného systému DAWINCI
celý článok

ITLib 4/2007: Kritériá kvality moderného knižnično-informačného systému

Kvalitná používateľská podpora tvorí neoddeliteľnú časť správneho fungovania systému. V prípade systému DAWINCI ju môžeme rozdeliť do niekoľkých častí. Školenia predstavujú úvod do používania systému. Používatelia získavajú vedomosti o fungovaní všetkých procesov a funkcií, o ovládaní systému a osvojujú si prácu v ňom. K dispozícii je dostatočne dlhý čas a priestor na odskúšanie si naučených zručností a vedomostí. Aby sa predišlo strate vedomostí, kým sa prejde do ostrej prevádzky, majú zákazníci prístup do cvičnej databázy a dostanú k dispozícii aj manuály k systému.
celý článok

Bulletin SAK 3/2007: Diachronický pohľad na Ústrednú knižnicu a ŠIS Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Text článku nie je k dispozícií

Zborník UNINFOS 2006: Výhody systému DAWINCI ako prostriedku pre evidenciu a prezentáciu publikačnej činnosti

IT oddelenie získava viac času na riešenie iných, dôležitejších úloh. Technická podpora zákazníka je hlavnou prioritou a nosnou ideou systému DAWINCI. Samozrejmosťou je automatizovaná dodávka nových verzií, poradenstvo v oblasti periférií, riešenie problémov úplne, či čiastočne súvisiacich s knižnicou a jej procesmi. Dôležitá je tiež možnosť prepojenia systému na iné systémy, či dáta.
celý článok

KZV 6/2006: AKIS DAWINCI - od fondov po web

K bibliografickému záznamu titulu je možné pripojiť rôzne typy medialít (obrázky, audio a video sekvencie, dokumenty MS Office, odkazy na web stránky) a budovať tak používateľsky príťažlivý on-line multimediálny katalóg. Je možné aj sťahovanie a ukladanie off-line kópií dokumentov, ich indexovanie a následné fulltextové prehľadávanie.
celý článok

ITLIB 2/2006AKIS DAWINCI - DAWINCI – Od správy fondov po prezentáciu knižnice

Spôsobov, ako si zaobstarať AKIS DAWINCI, je niekoľko. Okrem investičného nákupu je to v ostatnom čase hlavne OUTSOURCING, vďaka ktorému je možné využívať výhody plnohodnotného systému (nie Lite verzie) už od 400 Sk za licenciu a mesiac! V cene je okrem iného už spomenutý program podpory.
celý článok

IT LIB 3/2005: Portál WWW.INFOGATE.SK

Aké sú teda vlastnosti a možnosti portálu? Široké. Neviaže sa na konkrétny AKIS. Prehľadávanie externého zdroja sa realizuje prostredníctvom protokolu Z39.50 (i keď sú možné aj iné spôsoby). Služby napojenia databázy, vyhľadávania a preberania záznamov sú a budú vždy zdarma. Uvažuje sa o tom, že na komerčné účely sa vytvoria špeciálne verzie portálu charakterizované špecifickým vzhľadom alebo funkciami.
celý článok

Zborník AKP 2005: Knihovní systém DAWINCI

Zborník INFOS 2005: AKIS DAWINCI - Tretia cesta

Katalogizácia a vystavovanie elektronických zdrojov, plných textov, učebných textov, prednášok, prác študentov a podobne v elektronickej forme a priamo prostredníctvom systému DAWINCI. Systém obsahuje nástroje na archiváciu, indexovanie a plnotextové prehľadávanie uložených dokumentov s väzbou na katalogizačné záznamy.
celý článok

ITLIB 4/04: Dawinci v Mestskej knižnici Bratislava

Naše obavy, že konverzia dát a prechod z Výmenného formátu do formátu UNIMARC bude problematická, sa nepotvrdili. Konverzia prebehla plynulo, bez väčších nedostatkov, a z pôvodného systému CDS/ISIS sme prekonvertovali všetky záznamy, t. j. asi 50 000 knižničných jednotiek. Žiaľ, záznamy spracované v predchádzajúcom systéme neobsahujú všetky údaje, ktoré uvádzame vo formáte UNIMARC, a preto je nevyhnutné sa k týmto záznamom vrátiť a doplniť chýbajúce polia (ide najmä o vecné spracovanie – kľúčové slová v úseku hudobnej a umenovednej literatúry i MDT a iné dáta).
celý článok

Zborník Uninfos 2004: Úlohy moderného knižnično-informač. systému vo VŠ prostredí

Hlavný prínos zastrešenia elektronických dokumentov pod AKIS je možnosť vytvorenia jednotnej brány pre vyhľadávanie informácií. Používateľ dostáva možnosť prehľadávať informácie o klasických informačných prameňoch (fondoch knižnice) a zároveň aj elektronických. Pri elektronických zdrojoch je výhodou možnosť použiť plnotextové vyhľadávanie, ale zároveň sa umožňuje aj vyhľadávanie podľa tematického, predmetového, žánrového, či inak katalogizačne spracovaného hľadiska.
celý článok

Zborník Uninfos 2003: Možnosti knižničného informačného systému a jeho miesto v procese dištančného vzdelávania a e-vzdelávania

Najmä na pôde akademických knižníc je otázka sprístupňovania a správy elektronických dokumentov aktuálna viac ako kedykoľvek predtým. Skúsenosti z praxe nás presviedčajú, že univerzity o e-vzdelávanie majú záujem. Žiaľ, často siahajú po riešeniach, ktoré prirodzeným spôsobom nerozširujú tú štruktúru organizácie vysokej školy, ktorá už existuje. Výsledkom je nákup drahého systému na správu elektronických dokumentov, pričom zabezpečiť komunikáciu medzi ním a napríklad už existujúcim a zabehnutým informačným systémom knižnice často nie je možné.
celý článok

Knižnica 03/2001: DAWINCI - Nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém

Bez textovej ukážky a odkazu

Bulletin SKIP 2/2001: První evropská knihovna je v Karviné (NKP.CZ)

Pokud se týče automatizovaného knihovnického systému, přecházíme v těchto dnech na nový AKS p. n. DAWINCI. Jedná se o robustní informační systém v"multi-tier" architektuře, která umožňuje jeho universální šíření přes internet - intranet. Součástí systému je web client, full-text TOPIC a protokol Z39.50. Naše softwarové úsilí směřuje ke zkvalitnění služeb uživatelům, a proto neustále pokračujeme v rozvoji programu BELETRIE, který je prakticky budován od roku 1993.
celý článok

Knižnica 5/2001: Unikátna softvérová domáca knižnica

Bez textovej ukážky

ITlib 2/2001: Projekt DAWINCI a ASP služby

Systém DAWINCI bol vyvinutý na základe niekoľkoročnej spolupráce s odbornými pracovníkmi knižnice a konkrétnych testov v reálnej praxi. Užívateľ pracuje v pojmoch známych v odbornej praxi a zároveň má možnosť plnohodnotne využívať technické prostriedky distribuovaného sieťového prostredia. Členenie systému na ucelené moduly a spôsob licencovania systému je na Slovenskom trhu knižničných systémov iste príjemnou novinkou
celý článok

Knižnica 1/2000: Najlepšou verejnou knižnicou v Európe je Regionálna knižnica v Karvinej

Bez textovej ukážky

IKAROS 2008: Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy

Bez textovej ukážky

INFOS 2007: MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zpřístupnění vědeckých zdravotnických informací ve znalostní společnosti

Systém MEDVIK byl vyvinut ve spolupráci se společností ASP a.s. na základě SW DAWINCI, jehož producentem je slovenská firma SVOP, s.r.o. Již v průběhu vývoje systému byla dojednána pro NLK generální licence - tedy práva na bezplatné šíření systému pro oblast zdravotnictví v ČR.
celý článok

EAHIL 2010: IMPROVEMENT OF SEARCH EXPERIENCE BASED ON MESH SEMANTICS : RECENT INNOVATIONS IN MEDVIK PORTAL

The main databases are Medvik Catalogue - describing library collections with the holdings of the Union Catalogue of Czech Medical Libraries, and Bibliographia medica Czechoslovaka (Bibliomedica) - Czech national medical bibliography. The total amount of bibliographic records approximates 700 thousands.
celý článok