Centrálny register záverečných prác

Cieľom Evidencie záverečných prác je primárne podpora vedy, výskumu a vzdelávania a sekundárne zvyšovanie kvality záverečných prác vďaka spoľahlivému posúdeniu originality a kvality odovzdanej práce a boj proti plagiátorstvu kontrolou prác antiplagiátorským systémom v rámci projektu CRZP (Centra evidencie záverečných prác).

Aplikácia CRZP slúži na sledovanie importu záznamov a zmenu nastavení pre prenos týchto záznamov a elektronických dokumentov z lokálneho zberu záverečných prác. Každá univerzita či vysoká škola bude mať jeden prístup do tohto systému. Po prihlásení sa do systému môže poverený pracovník zmeniť nastavenia potrebné pre import záznamov do centrálneho registra, svoje prihlasovacie údaje pre automatizované odosielanie XML výstupov. Po prenesení XML súborov je potrebné tieto potvrdiť, aby sa zamedzilo importovaniu určitého súboru omylom.

Systém zberu funguje dvojstupňovo. Škola si zabezpečí vlastné lokálne úložisko a v druhom kroku jednorazovo prepošle metadáta na globálne úložisko. Vďaka algoritmu sa takýto súbor informácií spracuje v systéme, ktorý následne vyhodnotí vložené údaje.

Prezentácia záverečných prác verejnosti závisí od parametrov licenčnej zmluvy a môže sa týkať metadát alebo plných textov.

Portál Centrálneho registra evidencie záverečných prác sa nachádza na adrese http://www.crzp.sk/
Portál k nahliadnutiu Evidencie záverečných prác sa nachádza lokálne na adrese http://kniznica.utc.sk/ezp