O nás

Naša spoločnosť SVOP spol. s r.o., sa od roku 1996 sústredí na oblasť informačných technológií - prevažne vývoju softvérových riešení. Naše interné metodiky pojektového manažmentu vychádzajú z najmodernejšej a široko uznávanej metodológie riadienia agilnými metódami vývoja softvéru. Agilné metódy sú zhrnutím najlepších praktík, ktoré nám pomáhajú efektívne ovládať náklady, kvalitu, rozsah, riziko aj prinosy projektov.

čítajte viac

Manažment kvality

Produkty, ktoré vyvíjame, si z našej strany vyžadujú vysokú mieru profesionality a neustále zlepšovanie kvality za účelom zvyšovania miery spokojnosti našich zákazníkov. Od roku 2014 máme zavedený procesne riadený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008. Akreditovaný cerfitikát v odbore poskytovania IT služieb v oblasti analýzy, vývoja, prevádzkovania a údržby softvéru sme získali 3.11.2014

čítajte viac.

Naše produkty

Medzi naše najúspešnejšie produkty patria knižnično-informačný systém DAWINCI, ako aj riešenia zberu a evidencie záverečných prác, publikačnej a umeleckej činnosti. Od roku 2010 prevádzkujeme systém pre odhaľovanie plagiátov - ANTIPLAG, ktorý je súčasťou Centrálneho registra záverečných prác. Náš najnovší produkt je elektronický systém na zadávanie požiadaviek - STRIX.

čítajte viac

 

Novinky & Aktuality

Stretnutie klientov KIS DAWINCI 

19.09.2014

Spustili sme registráciu na tohtoročné stretnutie klinetov KIS DAWINCI.

... viac
 

Získali sme certifikát kvality ISO 9001 

16.05.2014

Naša spoločnosť obdržala certfikát kvality STN EN ISO 9001:2008

... viac
 

Stretnutia & Konferencie

 
Stretnutie klientov KIS DAWINCI

Tohtoročné stretnutie klientov sa uskutoční 2.2.2015 od 9.00 v CVTI SR.
Program stretnutia [pdf]
Registračný formulár

Tešíme sa na vás!

 
INFOS 2015

V termín 14.-17. apríla sa tešíme na stretnutie v Starej Lesnej.

 

Prezentácia KIS DAWINCI alebo Súborného katalógu InfoGate u vás!

Radi vám predstavíme náš knižnično-informačný systém alebo InfoGate. Dohodnite si s nami termín a uvidíme sa vo vašej knižnici.