Kto sme & Čo robíme

Sme spoločnosť SVOP spol. s r.o., a od roku 1996 sa sústredíme na oblasť informačných technológií. Produkty aj projekty, ktoré riešime, si z našej strany vyžadujú vysokú mieru profesionality a neustále zvyšovanie kvality. Náš tím je zložený z analytikov, programátorov, knihovníkov a projektových manažérov.

čítajte viac

Projekty

Rokmi overená spolupráca s našimi klientami vyústila do spoločného riešenia projektov Ministerstva školstva SR. Naša spoločnosť sa podielala na vývoji a technicky realizovala postupne projekty Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a krátko na to aj projekt Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti.

čítajte viac

Naše produkty

Okrem knižnično-informačného systému DAWINCI zabezpečujeme riešenia lokálneho zberu a evidencie záverečných prác, online evidenciu publikačnej činnosti ale aj  webdizajn a redakčný systém. Od roku 2010 ponúkame aj systém pre odhaľovanie plagiátov - ANTIPLAG ako súčasť riešenia Centrálneho registra záverečných prác.

čítajte viac

 

Novinky & Aktuality

Stretnutie klientov KIS DAWINCI 

19.09.2014

Termín najbližšieho stretnutia je 2.2.2015. Bližšie informácie a registráciu očakávajte od polovice decembra.

... viac
 

Nové knižnice v InfoGate 

16.05.2014

Do súborného katalógu slovenských knižníc InfoGate pribudnú nové knižnice.

... viac
 

Stretnutia & Konferencie


Prezentácia KIS DAWINCI alebo Súborného katalógu InfoGate u vás!

Radi vám predstavíme náš knižnično-informačný systém alebo InfoGate. Dohodnite si s nami termín a uvidíme sa vo vašej knižnici. 

 

Konferencia projektu ERNIE

O systémoch DAWINCI a MEDVIK budeme prezentovať 6.11.2014 v Prahe na konferencii projektu ERNIE v rámci dňa Automatizované knihovnícke systémy dnes.